Οι δουλειες μας

Αναβάθμιση

Αναβάθμιση σε Laptop. Αναμαθμίσαμε τον επεξεργαστή του Laptop και καθαρίσαμε την μητρική πλακέτα ώστε να κυκλοφορεί καλύτερα ο αέρας και να ψύχεται σωστά όλο το σύστημα.


 • Project

  : Αναβάθμιση
 • Date

  : 20.02.2018
 • Category

  : Αναβάθμιση
 • Tag

  : Αναβάθμιση
Αναβάθμιση