Οι δουλειες μας

Αναβάθμιση

Αναβάθμιση επεξεργαστή με την χρήση της θερμοαγώγιμης πάστας που χρειάζεται ώστε να αποφύγουμε τις υψηλές θερμοκρασίες στην μητρική πλακέτα.


 • Project

  : Αναβάθμιση Η/Υ
 • Date

  : 23.11.2017
 • Category

  : Αναβάθμιση
 • Tag

  : Αναβάθμιση
Αναβάθμιση